A Hello Balaton híreiről értesülhet hírlevelünkben vagy a Facebook-on!
Most: -4℃
Holnap: 2℃

Hírek

Jelenleg is futó pályázati lehetőségek a LEADER keretein belül

Jelenleg két futó LEADER pályázatra jelentkezhetnek a Bakony és Balaton Keleti Kapuja helyi akciócsoportnál az önkormányzatok, egyesületek, és vállalkozások.


 

De mi is a LEADER?

Területspecifikusság: a program területalapúan, komplex módon közelíti meg a helyi problémákat, az adott vidéki terület erősségeire, gyengeségeire, erőforrásaira alapoz. A fejlesztési elképzelések meghatározásakor az adott térség központi problémájából kell kiindulni, s e köré kell csoportosítani a különféle problémát csökkentő tevékenységeket, projekteket.

 

Alulról építkező fejlesztési modell, helyi finanszírozás és menedzsment: a program arra ösztönzi a helyben élőket, hogy vegyenek részt a térség hosszú távú fejlődését meghatározó döntések meghozatalában, együttműködve az érdekelt gazdasági és társadalmi szereplőkkel, a civil és az önkormányzati szervezetekkel, közintézményekkel. A Helyi Akciócsoport egy olyan jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amely képes arra, hogy ellássa a helyi szintű végrehajtással járó adminisztratív teendőket.

 

Integrált megközelítés: a helyi cselekvési tervben meghatározott projektek megvalósítását szolgáló tevékenységek egymáshoz kapcsolódnak, így a hatások nem elkülönülten, egymástól elszigetelten jelennek meg, hanem összeadódnak, összefüggő egészként érzékelhetők. Olyan integrált, újszerű megoldásokat magukban foglaló stratégiák megvalósításának támogatása a szándék, amelyek biztosítják a térség fenntartható fejlődését, különös tekintettel

·         a természeti és kulturális örökség megóvására,

·         a vidéki gazdaság megerősítésére, ami elsősorban munkahelyek teremtését jelenti,

·         a helyi közösségek szervezeti feltételeinek javítására.

A vidéki térségek hálózatának építése: a tapasztalatok és az ismeretek cseréjének megszervezése, különös tekintettel a kevésbé fejlett területekre, amelyek kamatoztatni tudják a tapasztaltabb munkacsoportok által megszerzett tudást.

 

Innováció (újszerűség): a térség humán-, természeti és pénzügyi erőforrásainak újfajta kombinációi elősegíthetik a helyi erőforrások jobb kihasználását, olyan újfajta termékek bevezetését és szolgáltatások nyújtását, amelyek jól illeszkednek a térség adottságaihoz.

 

Együttműködés: a helyi gazdasági, civil és önkormányzati szféra szereplői között olyan partnerség alakul ki, amely a közös tudás és források révén képes a helyi fejlesztések megvalósítására.

Összefoglalva tehát a LEADER-program, amely az Európai Unió vidékfejlesztési programjainak egyike, a tevékeny és gondolkodó emberek számára nyit teret és ad intézményes keretet térségük jövőjével kapcsolatos fejlesztési elképzeléseik megvalósításához.

Az első futó pályázat a „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása”. Pályázhatnak önkormányzatok és egyéb szervezetek a HACS-on belül. A helyi támogatási kérelem benyújtására 2018.02.05 naptól 2019.04.30 napig van lehetőség. A helyi felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a kormány 250000 - 16033333 forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma: 20 - 63 db.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 

Tevékenység rövid megnevezése

Tevékenység leírása

tájékoztatás és nyilvánosság

Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (A tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos előírásokat

 

az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza).

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogathatóak:

 

Tevékenység rövid megnevezése

Tevékenység leírása

eszközbeszerzés

gépjármű beszerzése

projekt előkészítése

A támogatási kérelem és mellékleteinek színvonalas elkészítését segítő szakmai tevékenység.

projektmenedzsment

A projekt sikeres szakmai megvalósítását biztosító szakmai tevékenység.

 

A második futó pályázat neve „Mikrovállalkozások közösségi marketingtevékenységre épülő fejlesztése”. Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be többek között nonprofit korlátolt felelőségű társaságok, korlátolt felelőségű társaságok, betéti társaságok, egyéni vállalkozók. Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2018.12.17 naptól 2019.01.31 napig van lehetőség. A helyi felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 7000001 - 18000000 forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a kormány a rendelkezésre álló forrás erejéig. A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma: 5 - 13 db.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

Jelen felhívás esetében nem releváns.

 

 

Választható önállóan támogatható tevékenységek:

 

 

 

Tevékenység rövid megnevezése

 

Tevékenység leírása

telephelyfejlesztés, építés, felújítás

 

A projekt megvalósításához szükséges meglévő székhely, telephely, fióktelephely építése, felújítása,

 

 

 

 

fejlesztése. Beleértve a kisléptékű infrastruktúra fejlesztését és zöldfelület rendezést.

telephely kialakítása

 

 

A projekt megvalósításához szükséges új - az első kifizetési kérelem benyújtásáig bejegyzésre, vagy

 

 

 

 

a NAV-nál bejelentésre kerülő - székhely, telephely, fióktelephely kialakítása. Beleértve a kisléptékű

 

 

 

 

infrastruktúra kialakítását és zöldfelület rendezést.

eszközbeszerzés,

kivéve

a

Közvetlenül  a  projekt  megvalósításához  szükséges  eszközök  beszerzése,  kivéve:  gépjármű

tevékenységleírásban megjelölt játművek

 

kategóriából: személygépkocsi, motorkerékpár, motoros, nem gépjármű kategóriából: segédmotoros

 

 

 

 

kerékpár, kerekesszék,

 

 

  Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 

  Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 

Tevékenység rövid megnevezése

Tevékenység leírása

kötelező  tájékoztatás  és  nyilvánosság

Jogszabályban előírt kötelező tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási tevékenység.

biztosítása

A kötelező tájékoztatás, nyilvánosság biztosítására elszámolható költség mértékét jelen felhívás 5.7.

 

pontja szabályozza.

 

 Kérdés esetén keresse munkatársainkat nyitva tartási időben a Balatonkenese, Kálvin J. tér 4. szám alatti irodában hétfőtől péntekig 8.00-16.00-ig, illetve a balatonkenese@tourinform.hu e-mail címen.

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a(z) Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület munkaszervezetéhez a +36(30)8778896, normál díjazású telefonszámon, ahol kedd: 08:30 - 16:30 óráig; szerda: 13:00 - 17:00 óráig, valamint csütörtök: 08:30 - 16:30 - óráig fogadják hívását.

 

           


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< vissza

Balaton Keleti Kapuja
Turisztikai Egyesület
hellobalaton.eu
További információkkal
várja a Balatonkenesei Tourinform Iroda!
Telefon: Tourinform Balatonkenese
2019 Minden jog fenntartva!
welovepixel