A Hello Balaton híreiről értesülhet hírlevelünkben vagy a Facebook-on!
Most: 18℃
Holnap: 23℃

Nevezetességek

Balatonkenese Szobrok, emlékművek, emlékhelyek

Kossuth Lajos bronzszobra

A magas talapzatáról a jövőt kémlelő, bronz Kossuth Lajos szobor Gerenday Béla alkotása. Az 1899. október közepén leleplezett művet közadakozásból állították föl és az egykori államférfi fia, Kossuth Ferenc is jelen volt a jeles eseményen. A szobor feliratát Soós Lajos, Kenese híres költője készítette, a talapzatában elhelyezett névsor pedig az adakozók nevének állít emléket.


Az 1848/49-es szabadságharc eszméje hosszú ideig éltetője, mozgósítója volt a lakosságnak. A nemzetőrséget itt is megszerezték, de bevetésére nem komoly mértékben került sor.

Minden háznál őrizgettek Kossuth-bankókat, portrékat, a szabadságharc csatáit ábrázoló képeket, ápolták az aradi tizenhárom vértanú emlékét.

A református parókia egyik jegyzőkönyvében tárul fel a „márciusi ünnepélyt rendező bizottság” tevékenysége, amelynek eszmeiségéből nőtt ki a „Kenesei 48-as Kossuth Bizottság”. Ez a szervezet már a „Turini remete” halálának évében, azaz 1894. március 15-én megalakult, a szabadságharc eszméjének ápolása fölött bábáskodott, megszervezte annak évenkénti méltó megünneplését.

1896-ban, a millennium évében, országszerte, egymással vetélkedve határozták el a függetlenségi gondolat lelkes hívei egy-egy Kossuth-szobor felállítását. Városunk az elsők között indított mozgalmat a Kenesén elhelyezendő szobor költségeinek előteremtésére. A Bizottság szervező- és áldozatkészségének, leleményességének köszönhető, hogy megnyíltak azok az anyagi és eszmei feltételek, amelyek során végülis az ország egyik legrégebbi és egyik legszebb Kossuth-szobrának felavatására sor kerülhetett. Igaz, a szabadságharc 50. évfordulóján szerették volna felállítani, de egy évet várniuk kellett.

A Bizottság példaszerűen végezte a rábízott munkát. A március 15-i ünnepségek műsorától kezdve a rendfenntartás módozataiig mindent kimunkáltak. Hármas elnökséget választottak, a gyűléseiken a teljes tagság megjelent. A bizottság jegyzőjének tisztét a mindenkori református lelkész látta el.

A „Kenesei 48-as bizottság” a II. világháborút követően szüntette be fél évszázados, áldásos működését.

Hősök kertje

A szomorú utókor az I. világháború hősi halottainak nem egyszerűen csak emlékművet állított, hanem azt egy kis csöndes kertben helyezte el, kovácsoltvas kerítéssel zárva ki az utca forgatagát, ezzel is hangsúlyozva, hogy nekik már kijár a végső nyugalom. Farkas Béla kőszobrának talapzatán, jobb és bal oldalon azoknak a kenesei hősöknek a nevét vésték be aranyozott betűkkel, akik az 1914-1918 években a harctereken áldozták életüket a hazájukért.

Az emlékmű 2,5 m magas talapzatán két katona ember nagyságú szobra látható. Az egyik baka a sebesült bajtársát támogatja. A megroggyant, súlyosan sebesült katonát, fájdalmas arckifejezésével az alkotó művész hitelesen ábrázolta. A sebesült katona sapkáját már elvesztette, de kardját még görcsösen szorítja a jobb kezében.

A két szenvedő katona alakját méltóképpen keretezi a mögötte álló katolikus templom tömbje, a díszfák hangsúlyozzák a méltóságteljes lelkiállapotot: itt nincs helye a rohanásnak, az emlékezésé, a tiszteletadásé a hangsúly.

A közadakozásból készült kompozíció felavatására 1927. augusztus 14-én került sor.

A következő világégés nem csak az újabb generációkban,de magában az emlékműben is súlyos veszteséget okozott: a talapzat jobb oldalát egy szilánk roncsolta meg az egyik bombatámadáskor. A nevek egy része eltűnt, más része csak töredékesen maradt meg.

A fölsorolt 65 hősi halott nevének többsége ősi kenesei családnévre vezethető vissza. A település akkori 1800 fős lélekszámának a 8 százaléka veszett el a háborúban.

A II. világháború református áldozatainak neve a református templom falán elhelyezett táblán lett megörökítve.

Nepomuki szobor

A hidakat, vizeket védelmező Nepomuki Szent János szobra természetesen Balatonkenesén is patakparton, hídnál áll, pont a református parókia és a könyvtár közötti térségben.

A homokkőből faragott szobor a legrégebbi ebben a városban, oltalmat érdemel, így az eredeti helyétől pár lépésnyire, a könyvtár épületében kapott helyet. A köztéri szobor tehát másolat, de így is tiszteletre méltó.

1848-as emlékmű

A református temetőben található, Nyulasi József nép fafaragó alkotása az 1848/49-es szabadságharc tiszteletére állított emlékoszlop.

1956-os emlékmű

Kettő is található belőle. Az egyik Kenesén, a Bakó parkban, míg a másiknak Akarattyán a Rákóczi Park ad méltó környezetet.

Kisfaludy emlékmű

A Széchenyi park Balatonhoz közeli részén csinos alkotás emlékeztet arra az ünnepélyes pillanatra, amikor 1846-ban Széchenyi István, „a legnagyobb magyar” a Kisfaludy gőzös fedélzetén állva először itt kötött ki és ezzel kezdetét vette a balatoni hajóforgalom.

Iparos szobor

A Kossuth utcai Tájház előtt a nagy fák árnéykában működik az Iparos ház, amely napjainkban is a vállalkozók gyűléseinek és a helyi Szivárvány népdalkör próbáinak ad otthont. Előtte áll Bognár István ácsmester mellszobra, amely Péterfi Gizella alkotása.

Díszkút

A Kenesei katolikus templom és a Városháza mögötti, régi piactéren található a virágszirom alakú díszkút, mely Ambrus Éva keramikus munkáját dicséri. A hely csöndes és magasztos mivolta éppúgy kedvez a padon üldögélős pihenésnek, mint a díszünnepségeknek, műsoros alkalmaknak.

Harmadik évezred kapuja

Péterfy Gizella, Kenesén élő festő,-és szobrászművész alkotása. A „Harmadik évezred kapuját” két összeérő kéz szimbolikája fejezi ki. A Millenniumi évforduló tiszteletére helyezték itt el.

Babák kertje

2009 óta minden újszülött baba tiszteletére egy rózsatövet ültetnek Akarattyán is, Kenesén is májusban, a Gyermeknapon, ezzel téve ünnepélyessé és emlékezetessé az örvendetes eseményt. A tövek mellett az újszülöttek nevét is megtekinthetjük egy kis táblán.

A pontos helyük:

  • Balatonkenesén: Dózsa György tér, a Tátorján játékvár előtt
  • Balatonakarattyán: a Rákóczi parkban, a Rákóczi-szilfától kissé nyugatra.

Kolonics György kenus

Az akarattyai Rákóczi Park tőszomszédságában található egy kisebb emlékhely is, a Millennium Park, amely a 2000. évforduló tiszteletére készült el. Az itt található emlékkő a fiatalon, tragikus hirtelenséggel elhunyt olimpiai bajnok kenus előtt tiszteleg.

Rákóczi Ferenc és Wass Albert szobrai

Minkét műalkotás Akarattyán, a Rákóczi Parkban található, Huzsvári János művésztanár alkotásai. Az utóbbi azzal is büszkélkedhet, hogy a térségben ez volt az elsőként fölállított Wass Albert szobor.

Margit-vonal

A II. világháborúban nagy szerepet játszó Margit-vonalnál folyó kegyetlen harcok hatalmas véráldozatot követeltek. A hősök emlékének adózik az a vörös homokkő oszlop, amely Balatonakarattyán, a körforgalom közelében található, tervezője Molnár Pál. Májusban, a háború befejezésének napján méltatja őket az utókor.

Kőkereszt

Kenese és Akarattya határán áll a város újkori történelmének egyik emlékhelye.

Az út menti kereszt a legrégebbi időktől megbecsülésnek örvendett. Férfi kalapot emelt, asszony pedig keresztet vetett, ha elment előtte. Ennek a tiszteletnek köszönhető, hogy a száz vagy annál is több éve állított kereszteket a 20. század viharaiban sem rombolták le. Elvétve távolították el helyükről, inkább arrébb tették, ha útban volt vagy lóval behúzatták védett helyre.. (Farkas Sándorné)

Balatonkenese és Balatonakarattya lakosságának adakozásából útmenti keresztet állítottak fel, amelyet 2011. május 8-án 12 órakor szentelt fel dr. Márfi Gyula érsek.

A keresztállításra vonatkozó felhívásban a szervezők ezekkel a szavakkal fogalmazták meg szándékukat: „Kenese-Akarattya lakosait, hazánkat és a határon kívüli magyarokat erősítse ez a kereszt hitében, jóra törekvésében, az összetartásban, egymás segítésében!"

Pilinszky János nyaralója

Kenese központjában, a Fürdő utcában áll Pilinszky János, Kossuth-díjas költő egykori nyaralója. A ház falán emléktábla jelzi, hogy a poéta itt töltött el számos nyarat és a közeli Balaton vize miként ihlette meg a későbbi műveiben.

< vissza

Strandok, kikapcsolódás

Balaton Keleti Kapuja
Turisztikai Egyesület
hellobalaton.eu
További információkkal
várja a Balatonkenesei Tourinform Iroda!
Telefon: Tourinform Balatonkenese
2021 Minden jog fenntartva!
welovepixel